Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIPOS izmjene kroz vrijeme

WIPOS fiskalna blagajna - izmjene po datumu verzije


27.09.2022.

 • bug : WIPOS je FTPs lozinku za slanje prometa greškom pretvarao u lozinku s malim slovima pa kada se na serveru definirala miješana lozinka (s velikim i malim slovima), slanje prometa nije funkcioniralo. Ovaj BUG se nije pojavljivao na prihvatu i slanju cjenika s Interneta a bug je greškom napravljen nedavno, pa starije verzije WIPOSa nemaju ovaj problem. Problem je ovom verzijom uklonjen.

14.09.2022.

 • Greška “Ne postoji veza s Internetom” : na dvije lokacije smo za sada primjetili da WIP i WIPOS prijavljuju grešku “Ne postoji veza s Internetom” iako Internet na lokaciji uredno radi. Uzrok smo pronašli u činjenici da je davatelj Internet usluge nadogradio svoj router koji je nakon nadogradnje preusmjeravao promet na DNS IPv6 koji ne zna uputiti promet do google.com.mx servera, a koje WIP i WIPOS koriste za brzu detekciju ima li računalo vezu s Internetom.
  Rješenje je podesiti u providerovom routeru DNS IPv6 adrese, umjesto “automatskog dodjeljivanja”, na IPv6 Google DNS adrese. Ovo je privremeno i nestabilno rješenje, jer davatelj Internet usluga (Internet provider) može ponovno daljinski resetirati postavke routera na one od ranije, pa smo zato reprogramirali funkciju testiranja Internet konekcije u WIP i WIPOS programima na način da se osim “pinganja” google servera, detekcija obavlja na još nekoliko načina, i tek nakon što svi načini vrate negativan odgovor, WIP i WIPOS će vratiti grešku “Ne postoji veza s Internetom”.  Na kraju, ako nemate problema s ovom greškom, nadogradnju ne morate obavljati.

18.07.2022.

08.03.2021.

 • Upis FTP podataka : upis podataka za spajanje na FTP server, više nije neosjetljivo na mala i velika slova. WIPOS program sada razlikuje korisnička imena, npr. “Korisnik1” i “korisnik1”, što da sada nije bio slučaj.
  Ova izmjena je priprema za migraciju naših FTP servera sa Windowsa na Linux operacijski sustav.

30.01.2021.

 • PODSJETNIK o nefiskaliziranim računima : WIPOS sada prilikom pokušaja izlaska iz programa, otvara prozor s podsjetnikom o nefiskaliziranim računima, a sve u cilju da se operater podsjeti provjeriti postoji li ili ne neki nefiskalizirani račun. Ovo bi trebalo smanjiti situacije kada se i po nekoliko dana zaboravi provjeriti postoji li koji nefiskalizirani račun, a onda porezna šalje “greške” da je datum obrade veći za toliko i toliko od datuma računa.

17.01.2021.

 • FTP komunikacijski redizajn : od ove verzije, komunikacija WIPOS blagajne s FTP serverom za prijenos cjenika i prometa komunicira tzv. “Pasivnim FTP protokolom” umjesto dosadašnje “Aktivne” komunikacije.
  Razlog je taj što Internet davatelji usluga, iz sigurnih razloga, na svojoj strani sve češće blokiraju promet na  velikom opsegu portova za komunikaciju, a u kojem su često opsegu i portovi za “Active FTP“, a koje smo do sada koristili u WIP i WIPOS programima.
  Nova “Pasivna FTP komunikacija” koristi puno manji mogući broj komunikacijskih portova, pa više neće biti problema s komunikacijom, kao i bilo kakve potrebe za pozivanjem Internet davatelja usluga i objašnjavanju mu problema, a kako bi eventualno na njegovoj strani dozvolio promet po potrebnim portovima.
  Napomena : istu smo stvar riješili i u WIP centralnom sustavu, koji šalje cjenik a prima dnevne promete sa WIPOS blagajne putem FTP komunikacije, pa ako i na toj lokaciji imate jednakih problema, možete nadograditi i WIP na verziju od 17.01.2021. ili noviju, kako bi ih i tamo riješili.

14.12.2020.

 • QR code na svim računima koji podliježu fiskalizaciji