Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIPOS izmjene kroz vrijeme

WIPOS fiskalna blagajna - izmjene po datumu verzije


08.03.2021.

 • Upis FTP podataka : upis podataka za spajanje na FTP server, više nije neosjetljivo na mala i velika slova. WIPOS program sada razlikuje korisnička imena, npr. “Korisnik1” i “korisnik1”, što da sada nije bio slučaj.
  Ova izmjena je priprema za migraciju naših FTP servera sa Windowsa na Linux operacijski sustav.

30.01.2021.

 • PODSJETNIK o nefiskaliziranim računima : WIPOS sada prilikom pokušaja izlaska iz programa, otvara prozor s podsjetnikom o nefiskaliziranim računima, a sve u cilju da se operater podsjeti provjeriti postoji li ili ne neki nefiskalizirani račun. Ovo bi trebalo smanjiti situacije kada se i po nekoliko dana zaboravi provjeriti postoji li koji nefiskalizirani račun, a onda porezna šalje “greške” da je datum obrade veći za toliko i toliko od datuma računa.

17.01.2021.

 • FTP komunikacijski redizajn : od ove verzije, komunikacija WIPOS blagajne s FTP serverom za prijenos cjenika i prometa komunicira tzv. “Pasivnim FTP protokolom” umjesto dosadašnje “Aktivne” komunikacije.
  Razlog je taj što Internet davatelji usluga, iz sigurnih razloga, na svojoj strani sve češće blokiraju promet na  velikom opsegu portova za komunikaciju, a u kojem su često opsegu i portovi za “Active FTP“, a koje smo do sada koristili u WIP i WIPOS programima.
  Nova “Pasivna FTP komunikacija” koristi puno manji mogući broj komunikacijskih portova, pa više neće biti problema s komunikacijom, kao i bilo kakve potrebe za pozivanjem Internet davatelja usluga i objašnjavanju mu problema, a kako bi eventualno na njegovoj strani dozvolio promet po potrebnim portovima.
  Napomena : istu smo stvar riješili i u WIP centralnom sustavu, koji šalje cjenik a prima dnevne promete sa WIPOS blagajne putem FTP komunikacije, pa ako i na toj lokaciji imate jednakih problema, možete nadograditi i WIP na verziju od 17.01.2021. ili noviju, kako bi ih i tamo riješili.

14.12.2020.

 • QR code na svim računima koji podliježu fiskalizaciji