Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIPOS fiskalna blagajna

WIPOS fiskalna blagajna

Windows 10 fiskalna blagajna

WIPOS FISKALNA BLAGAJNA je Windows program za izdavanje računa na mjestu prodaje u trgovini robom i/ili uslugom na malo (malotrgovini) i to bilo kojeg tipa. (npr. butici, kafići i restorani, trgovine široke potrošnje, obavljanje usluge krajnjem korisniku (servisi), mesnice, obrtničke radionice itd.).

WIPOS u potpunosti podržava TouchScreen monitore (monitore osjetiljive na dodir) pa je na ovom programu rad jednostavan i za osobe koje vrlo slabo poznaju operativni sustav, odnosno općenito rad na računalima.

FISKALIZACIJSKE MOGUĆNOSTI

(fiskalizacija u RH)

 • Automatsko potpisivanje gotovinskog računa aplikacijskim certifikatom (izdaje ga FINA, po cijeni od 39,82EUR kn na rok od 5 godina) kao i dostavljanje računa na server porezne uprave, sve automatski bez potrebne akcije korisnika (proces fiskalizacije računa)
 • Velika brzina fiskaliziranja – modul za fiskalizaciju razvili smo samostalno, u C# programskom jeziku, pa je time  fiskalizacijska metoda i maksimalno optimizirana. Iz tog je razloga brzina fiskalizacije računa iz WIPOS blagajne od 0,2 do 0.5 sekundi, i uopće se ne osjeća da se tu “nešto fiskalizira” 🙂 (mjerenja smo obavili na minimalnoj Internet vezi i prema testnom serveru porezne uprave)
 • Generiranje “zaštitnog koda računa” koji se digitalno potpisuje Vašim certifikatom te se isti ispisuje na svakom računu. Ova Vas metoda štiti od mogućnosti da netko drugi, generira krivotvoreni račun s Vašim podacima. On ne može kreirati “zaštitni kod” za krivotvoreni račun, pa je jasno da račun nije Vaš.
 • Mogućnost naknadne i automatske dostave svih računa u poreznu upravu (u slučaju da u trenutku izdavanja računa ne postoji Internet veza)
 • Mogućnost fiskalizacije storniranih računa
 • Mogućnost naknadnog unosa i fiskalizacije računa.
  U slučaju da ste u nekom periodu izdavali račune iz “paragon blokova”, jer npr. niste imali struje, WIPOS Vam omogućuje da fiskalizirate sve takve račune i pred Zakonom budete potpuno ispravni.
 • Mogućnost preuzimanja OIBa obveznika fiskalizacije iz certifikata, u potrebna polja
 • Slanje podataka o poslovnim prostorima Vaše tvrtke u poreznu upravu, jer samo prijavljene oznake poslovnih prostora mogu fiskalizirati račune s tom oznakom poslovnog prostora.
 • Rukovanje lozinkom Vašeg certifikata na SIGURAN NAČIN
  To znači da nitko ne može pročitati lozinku Vašeg certifikata, niti kroz program, niti čitajući datoteke WIPOS kase izvan programa, a zatim i uzeti datoteku Vašeg  certifikata i prijaviti ga na nekom drugom računalu, pa u Vaše ime potpisivati krivotvorene račune, ugovore i drugo.
  Ako program lozinku Vašeg certifikata, ne kriptira dinamički, i čuva je SAMO u kriptiranom obliku, postoji velika mogućnost da Vam netko ukrade funkcionalnost Vašeg digitalnog potpisa. NEMOJTE KUPITI TAKAV PROGRAM jer su moguće velike negativne posljedice.

TOUCHSCREEN

usklađenost za rad s monitorima osjetljivim na dodir

Program je usklađen za rad s monitorima osjetljivim na dodir. S desne se strane može uključiti “spremnik” koji sadrži TOUCH brojčanu tipkovnicu kao i komandne tipke za rad s programom, dok se s lijeve strane može uključiti “spremnik” koji automatski kreira tipke s nazivima proizvoda, koje na taj način možete jednim dodirom postaviti na račun.

TOUCH tipke se dodaju samostalno, automatski, iz baze podataka proizvoda. To znači da kada dodate neki novi proizvod u program, on se automatski doda i kao TOUCH tipka i to u TOUCH tipku svoje grupe proizvoda.

Također, takvo automatsko dodavanje TOUCH tipki omogućuje da ukoliko koristite WIP CENTRALNI SUSTAV, kao centralni pozadinski program za vođenje više poslovnih prostora, i pomoću njega na WIPOS KASU Internetom dostavite neki novi proizvod iz svog centralnog ureda, taj će se proizvod samostalno postaviti i kao TOUCH tipka, koja će odmah biti dostupna za korištenje.

WIPOS BLAGAJNA, u slučaju priključivanja touchscreen monitora, zadržava i kompletnu funkcionalnost koju ima i bez ovakvog monitora : dakle tu je brza pretraga barcode čitačem, pretraga po dijelu nazivu proizvoda, po prodajnoj cijeni itd. (sve je detaljno opisano ispod, pod naslovom “Ostale mogućnosti”.

TOUCHSCREEN svojstvo WIPOS kase se ne naplaćuje dodatno.

Izgled ekrana s prikazanim “kontejnerima” za touchscreen monitore, pogledajte na vrhu ovog članka.

OSTALE MOGUĆNOSTI

 • Mogućnost dinamičke prilagodbe pozicije svih elemenata uslijed promjene veličine prozora programa. Ova sposobnost Vam omogućuje maksimalnu iskorištenost veličine Vašeg monitora. Minimalna rezolucija je 1024×768 pixela. To znači da WIPOS radi na cijeloj paleti monitora koji se danas koriste maksimalno koristeći cijelu površinu koju mu monitor omogući.
 • maksimalno optimizirano pretraživanje i unos robe/usluge na račun. Program samostalno prepoznaje želite li tražiti po nazivu, šifri, cijeni ili bar-codu. U polje za pretraživanje se jednostavno upiše ključni niz znakova za pretraživanje. Upis možete obaviti tipkovnicom ili bar-code čitačem ili TOUCH tipkom koju možete pritisnuti prstom ili mišem.
  Pretraživanje možete obaviti po :

  • nazivu artikla (i to od početka naziva ili unutar naziva)
  • šifri artikla ili bar-codu artikla (unos može biti i bar-code čitačem)
  • cijeni artikla (unesete cijenu i program otvori listu artikala koji imaju zadanu cijenu – zgodno onima koji pamte cijene robe) opcija – ako se priključi programibilna tipkovnica, moguće je svakoj tipki dodijeliti jedan artikl ili nekoj tipki dodijeliti neku funkciju u programu. Npr. pregled prometa možete dobiti na jednu tipku
  • budući da WIP definira dvije šifre artikla (Automatska šifra i bar-kod ili Vaša šifra artikla) kasa sada može pretraživati i po polju WIP šifre iako je u WIPu definiran bar-kod i to tako da se za pretraživanje u kasi upiše +šifra artikla
  • TOUCH tipkama za izbor grupe proizvoda a zatim i tipkom za proizvod
 • Izrada “Primki” za kupljenu robu od dobavljača čime se robom odnosno repromaterijalom zadužuje skladište.
 • Izrada “Normativa” koji omogućuju definiranje sastavnih elemenata gotovog proizvoda što omogućuje da se na skladištu vodi evidencija stanja repromaterijala
 • Pregled i printanje liste sa stanjima gotovih proizvoda i repromaterijala na skladištu
 • zvučna upozorenja na hrvatskom jeziku. U slučaju neispravnog unosa robe na račun, program na hrvatskom jeziku upozorava da roba nije ispravno dodana na račun. Dakle nije potrebno gledati u ekran pri unosu robe bar-code čitačem, nego program, ako nešto nije u redu, izdaje zvučna govorna upozorenja korisniku i to na hrvatskom jeziku.
 • zvučni izgovor total iznosa računa na hrvatskom jeziku. Program nakon potvrde izdavanja računa (ako mu to dozvolite) automatski prepoznaje iznos računa i zvučno ga izgovara na hrvatskom jeziku.
 • prijenos podataka putem Interneta. Program se uspješno zna spojiti na Internet i prenijeti cjenik ili podatke o prometima u i iz WIP centralnog sustava. Opcija komunikacije se koristi kada iz jednog centra želimo upravljati s jednom ili više udaljenih WIPOS BLAGAJNA lokala, poslovnih prostota). S našim programom WIP (Windows Integralno Poslovanje), možete upravljati kasama na daljinu, kreirati cjenike i prikupljati promete s tih kasa, iz svog centralnog ureda ili doma. Također WIPOS BLAGAJNA može primiti kartice artikala ili knjigu popisa. (za ovakvu komunikaciju potreban Vam je i modul WIP Internet transaktor)
 • evidencija dužnika. Program ima mogućnost evidencije prodaje na dug. Danas kada je kupovna moć kupaca sve manja, ova opcija programa daje vlasniku tvrtke mogućnost kreditiranja svojih kupaca. Naime program može izdati tzv. dužnički račun, po kojem se tereti dužnika za neki iznos. Program omogućuje i upis datuma uplate dužnika, te evidentira karticu dužnika sa svim njegovim zaduženjima po računima te datumima i iznosima uplata.
 • jednostavan ispravak prodajne količine – znakom “*” (puta) možete jednostavno promijeniti količinu trenutno odabrane stavke na računu. To nije potrebno raditi ako je prodajna količina 1, jer program već prilikom dodavanja proizvoda na račun definira  prodajnu količinu kao broj 1.
 • Mogućnost prikaza stavaka računa i “total” iznosa na ekran za kupca. Program se može podesiti da, pri svakom unosu stavke, na ekranu za kupca prikaže naziv i cijenu te stavke (robe ili usluge), te na kraju dodavanja računa prikaže i iznos za uplatu.(Ekran za kupca je onaj mali ‘ekran’ (display) koji je obično okrenut prema kupcu.)
 • mogućnost unosa robe ili usluge. U programu se može jednostavno odrediti jeli stavka koju želite unijeti u bazu podataka proizvoda – roba ili usluga, a on će automatski na svim izvještajima odvajati vrijednost i količinu robe i usluge (to je važno kod ispisivanja i pregleda zaključka kase odnosno dnevnog prometa kase) iz razloga što usluga i roba moraju financijski i količinski biti odvojena. To će veseliti Vašeg knjigovođu, jer se ovi iznosi u daljnjoj obradi – različito knjiže.
 • printanje na POS printer koji podržava minimalno 40 znakova u jednom redu. Printa se, tehnički gledano, u tzv. DRAFT modu, što programu, iako radi u Windows okruženju, omogućuje turbo brze ispise. Za neke izvještaje, npr. knjiga popisa, ili rang lista prodane robe – moguće priključiti i dodatni laserski ili tintni pisač, pa te izvještaje ispisivati na njih.
 • ponovno printanje izdanih računa – program ima mogućnost printanja računa iz arhive. Načini izbora računa za takvo printanje su slijedeći : ručni izbor računa iz liste izdanih računa, izbor računa po zadanom broju računa, te grupno printanje svih računa koji su izdani u zadanom vremenskom periodu.
  Printanje računa iz arhive se može zabraniti lozinkom.
 • pregled i printanje prometa za datumski period, za trenutni dnevni promet ili za zadani zaključak (smjenu)
 • promet po operaterima (blagajnicima, konobarima) s prikazom broja izdanih računa svakog operatera
 • promet po načinima plaćanja
 • storniranje cijelog izdanog računa – mogućnost kreiranja storno računa po zadanom prije izdanom računu. Ovaj se račun isto tako automatski fiskalizira.
 • storniranje samo pojedinih stavaka računa – u slučaju kada kupac, iz nekog razloga vraća proizvod, postoji mogućnost storniranja samo jedne stavke računa.
 • evidencija operatera na blagajni – program ima mogućnost dodjele naziva, OIBa i lozinke operatera (djelatnika na kasi)
 • izbor načina plaćanja – program omogućuje evidenciju računa i po načinu plaćanja. Načini plaćanja mogu biti : plaćanje novčanicama, plaćanje čekom, plaćanje karticama , plaćanje na dug (izdavanje dužničkog računa), te korisnički definirani načini plaćanja. (precrtane opcije su ukinute iz razloga promjene Zakona, odnosno tehničkog ukidanja čekova od strane banaka)
 • definiranje popusta ili povećanja iznosa prema načinu plaćanja – program omogućuje da se uz svaki način plaćanja dodijeli odgovarajuća stopa popusta koja umanjuje (ili uvećava) račun za zadanu stopu.
 • evidencija stanja skladišta – u slučaju da koristite i  maloprodajni modul iz “WIP centralnog sustava” , imate mogućnost voditi evidenciju o financijskom i količinskom stanju skladišta. Zaprimanje robe (količinski i financijski) evidentira se u primkama-kalkulacijama modula maloprodaje programa WIP . Na taj način modul maloprodaje programa WIP evidentira zaduženje skladišta a kasa mu servira podatke o prodanoj robi, pa se na taj način skladište i razdužuje. Dakle imamo sve parametere za financijsku i količinsku evidenciju skladišta. Program “WIP centralni sustav”, dakle, automatski prima promete s kasa te puni sve ostale Zakonom propisane knjige.
 • zaprimanje kartica robe i knjige popisa putem Interneta iz WIP centralnoga sustava – ako se bavite djelatnošču “trgovina na malo” obvezni ste na prodajnoj lokaciji evidentirati podatke u  “Knjigu popisa”. WIPOS BLAGAJNA je opremljena i mogućnošću da putem Interneta zaprima stanja skladišta iz “WIP centralnog sustava”, čime daje mogućnost pregleda i printanja “knjige popisa”  i na lokaciji prodaje.
 • automatsko ili ručno (nakon šifre) otvaranje ladice za novce
 • Rad s TEŽINSKIM BARKODOM – (težinski barcode, težinskim linijskim pismom). Npr. barkode koji napravi digitalna vaga. U tom se barkodu sadrži i šifra artikla kao i masa artikla, pa WIPOS fiskalna blagajna skeniranjem takvog proizvoda, automatski na račun doda proizvod, a u količinu odmah samostalno upiše i ukupnu masu tog proizvoda.

Minimalna konfiguracija

 • PC računalo koje može pogoniti Windows operativni sustav i to “Windows 11”, “Windows 10”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP SP3”
 • Instaliran .NET framework 2.0. ili noviji (noviji Windows operativni sustavi već dolaze s instaliranim .NET frameworkom)
 • Minimalna rezolucija monitora : 1024×768 (ili veća)
 • POS printer koji može tiskati 40 znakova u jednom redu (širina trake 80mm)