Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Tag - labele

WIP kreiranje labela s cijenama i deklaracija

WIP ima mogućnost kreiranja "labela za police" i "deklaracija". Labele za police (negdje ih zovemo i "naljepnice") su predviđene da stoje na nosaču cijena na polici, odmah ispod robe, dok su "Deklaracije" labele koje su predviđene da se lijepe ili na drugi način postavljaju na svaki komad pojedinačnog proizvoda. "Labele za...

Read more...