Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Što je WIP u oblaku?

Što je WIP u oblaku?

pristup WIPu s bilo kojeg mjesta, putem Interneta


WIP se tradicionalno instalira na Vaše računalo. Kada ste imali potrebu da Više operatera radi istovremeno na WIP poslovnom sustavu, računala od tih dodatnih operatera su se morala povezati u lokalnu mrežu, kako bi imala pristup glavnom WIP računalu na kojem se nalazi svima zajednička baza podataka. Ovakva instalacija je problematična kada poželimo WIPu pristupiti sa bilo koje lokacije, koja nije u lokalnoj mreži, odnosno u prostoru gdje se nalazi glavni WIP i baza podataka.

Kako bi se riješio ovaj problem, WIP se može danas preseliti “u oblak”. To je u stvari serversko računalo, koje se fizički nalazi negdje u nekom “podatkovnom-centru”, i kojemu se pristupa isključivo putem Interneta, a ponaša se potpuno identično klasičnom računalu. Budući da je to računalo, stalno priključeno na brzi Internet, ono je u stvari u Internetskom “oblaku”, koji je dostupan putem Interneta s bilo koje fizičke lokacije.

To dalje znači da se WIP više ne instalira na Vaše lokalno računalo, nego se instalira na WIPu prilagođen server u oblaku, a onda se na lokalnim računalima, samo postavi ikonica (link, poveznica) s kojom se jednostanim klikom poziva prozor u kojem se nalazi ekran udaljenog računala, a gdje onda imamo i ikonicu WIPa.

Kada razmislimo, mi u stvari iznajmljujemo serversko računalo, koje stoji negdje u sigurnom, hlađenom, od požara zaštićenom, “podatkovnom-centru”, pri čemu tamo troši resurse pristupa Internetu i električne energije, 24 sata na dan.

To računalo je “managed”, odnosno upravljano i održavano s naše strane. To znači da mi instaliramo i podešavamo prava pristupa, nadogradjujemo sve sustave i servise, pratimo objavu “zakrpa” i drugo, pa WIP korisnik stalno ima na raspolaganju svoj WIP u radnoj funkcionalnosti, bez potrebe za održavanjem servera, a pristupiti mu može sa bilo kojeg dijela Zemlje na kojem ima Internet vezu.

U cijeloj se dakle konstalaciji, računalo za WIP server u oblaku iznajmljuje na mjesečnoj razini.

Ako sada trenutno imate fizički  server u svom prostoru, sigurno znate da ste morali ili morate sljedeće :

 1. kupiti taj server
 2. održavati taj server u radnoj kondiciji
 3. zamijeniti taj server za 5-6 godina novim
 4. napajati taj server stalnom električnom energijom, što može biti trošak i do 400kn mjesečno
 5. spojiti taj server na Vaš Internet
 6. raditi sigurnosnu kopiju podatka sa servera
 7. servisirati elektroničke komponente tog servera u slučaju njihova kvara

Ako napustite fizički server u Vašem prostoru, i migrirate na udaljeni server u oblaku, tada morate SAMO :

 1. plaćati najam servera

Koristi koje donosi WIP server u oblaku, a u odnosu na na fizički server u Vašem prostoru su sljedeće :

 1. radite u WIPu sa bilo koje lokacije na Zamlji, kako Vi, tako i svi Vaši suradnici, što znači da Više niste ograničeni biti u fizičkom prostoru ureda u kojem je WIP server
 2. Svaki se dan radi automatska sigurnosna kopija cijelog Vašeg oblaka, pa tako i WIP programa.
 3. za nekoliko godina, kada operativni sustav na serveru zastari, jednostavno se instalira novi, bez ikakvih dodatnih troškova
 4. ne postoji mogućnost otkaza nekog od elektroničkih sklopova, jer se u oblaku radi o virtualnim serverima, koji se automatski sele s jednog fizičkog računala u “podatkovnom-centru”, na drugo fizičko računalo, i to na način da Vi kao korisnik to uopće ne primijetite.
 5. u slučaju zamjene Vašeg lokalnog računala na kojem radite, na Vašem se novom računalu samo za jednu minutu postavi ikonica za pozivanje u WIPa oblak – i to je to. Nema mukotrpnog kopiranja programa, baze podatka i prilagođavanja cijele nove okoline tom novom računalu!
 6. Vaše lokalno računalo, ne treba Više imati jaku procesorsku snagu, jer se sva računanja u WIPu obavljaju koristeći procesor servera u oblaku, a ne Vašeg računala. Zato WIP u oblaku radi puno brže nego kada koristite WIP u svojoj lokalnoj mreži.

Budući da u WIPu rade i velike i srednje i one manje tvrtke, za Vas smo pripremili tri osnovna paketa WIP oblaka, koji bi trebali, u ovisnosti o broju korisnika koji trebaju pristupiti WIPu u oblaku, zadovoljiti gotovo sve potrebe WIP korisnika, uz istovremeno minimiziranje mjesečnih troškova.

Paketi WIP oblaka  :

 1. WIP mali oblak
 2. WIP srednji oblak
 3. WIP veliki oblak

(* kliknite na svaki paket kako bi dobili detaljne informacije o karakteristikama tog paketa, kao i o trenutnoj cijeni istoga)