Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Pravila o privatnosti “EuroCroKalkulator” aplikacije

Ovaj se dokument odnosi na pravila privatnosti aplikacije “EuroCroKalkulator”.

Aplikacija ne preuzima niti šalje nikakve podatke s korisnikovog uređaja na kojem se izvršava. Aplikacija ne detektira niti lokaciju uređaja na kojem se izvršava.