Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora

Informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenoj na daljinu

 • kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor
 • kako bi kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora
 • na obrascu za jednostrani raskid Ugovora potrebno je navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, adresu elektroničke pošte i broj računa po kojem kupac vraća robu
 • kupac je dužan izvršiti povrat proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora
 • troškove povrata proizvoda snosi kupac
 • prodavatelj će izvršiti povrat sredstava tek nakon što mu proizvod bude vraćen i kada se utvrdi stanje proizvoda
 • ako je proizvod neoštećen prodavatelj se obavezuje bez odgađanja kupcu vratiti cijeli iznos uplaćenih sredstva za vraćeni proizvod
 • povrat sredstava moguće je izvršiti samo na ime osobe koja je izvršila plaćanje
 • kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je roba izrađena po narudžbi, odnosno specifikaciji potrošača
 • ukoliko je vraćeni proizvod oštećen, osim onog oštećenja koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti kupljenog proizvoda, prodavatelj će umanjiti iznos za povrat u iznosu nanesene materijalne štete
 • ukoliko je vraćeni proizvod uništen prodavatelj neće izvršiti povrat sredstava
 • primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na našoj internet stranici