Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIPOS – najava fiskalizacije napojnica

Back to Blog

WIPOS – najava fiskalizacije napojnica

Temeljem Zakonskih izmjena koje stupaju na snagu 01.01.2024., u WIPOS fiskalnu blagajnu dodajemo novu programsku mogućnost “Fiskalizaciju napojnica”.

Zakonodavac je predvidio da se od 01.01.2024.g. i dobivene nagrade od kupca (napojnice) moraju evidentirati i fiskalizirati, a evidenacija mora biti analitična po operaterima koji rade na blagajni.

Hodogram je sljedeći :
1. kupcu se izdaje normalan račun,
2. ako Vam kupac želi ostaviti napojnicu, na blagajni se novom opcijom “Alt-N” otvara lista računa u kojoj možete izabrati račun na koji će se vezati napojnica. Nakon izbora računa, WIPOS će otvortiti novi prozor u kojemu su vidljivi podaci izabranog računa, i u kojem se može upisati ili iznos napojnice, ili ukupna uplata kupca, pri čemu će WIPOS izračunati ili ukupan iznos uplate (ako upišete iznos napojnice) ili pak napojnicu (ako se odlučite upisati ukupnu uplatu kupca. Također, dodali smo i pomoćne metode izračuna napojnice, ako Vam kupac npr. kaže da obračunate 10% iznosa računa kao iznos napojnice, pa tako jednostavnim klikom na “+10%” će WIPOS obračunati iznos napojnice te izračunati i popuniti i ukupan iznos uplate kupca kao iznos računa + iznos napojnice.

Za ovu će se opciju WIPOS morati nadograditi čim dovršimo i detaljno istestiramo sve nove opcije, a o čemu ćemo napisati i ovdje novi članak.

Lijep pozdrav

Back to Blog