Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Uvođenje eura – sažetak poveznica i dodatne obavijesti

Back to Blog

Uvođenje eura – sažetak poveznica i dodatne obavijesti

Poziv svim korisnicima

Pozivamo sve korisnike WIPa i WIPOSa s kojima još nismo dogovorili termin za naše spajanje a vezano za nadogradnju i prvi prijenos početnoga stanja, da nam se jave za dogovor oko termina nadogradnje i prijenosa poslovne godine s preračunom u eure. U cilju što veće efikasnosti, molimo da svi koristimo sljedeće upute za naše spajanje : Upute za dogovor o našem spajanje

 

Sažetak korisnih poveznica

Opće upute

 1. Upute za dogovor o našem spajanju
 2. Naš program za podjelu računa u eurima na kunski i eurski dio :
  a) članak : Program za Android pametne telefone za jednostavniju podjelu računa na kune i eure,
  b) direktan link na Google za preuzimanje aplikacije : EuroCroCalculator za podjelu računa na kune i eure
 3. Povijest verzija WIPa – dnevnik sa svim izmjenama i dodanim novim mogućnostima koje mijenjamo i dodajemo u programu “WIP centralni sustav” sortirane od najnovijih prema najstarijima.
 4. Povijest verzija WIPOSa – dnevnik sa svim izmjenama i dodanim novim mogućnostima koje mijenjamo i dodajemo u program “WIPOS fiskalna blagajna” sortirane od najnovijih prema najstarijima.

WIP centralni sustav

 1. Otvaranje i priprema WIP centralnog sustava za otvaranje i prijenos poslovne godine :
  1. Što WIP prenosi iz stare u novu poslovnu godinu
  2. Priprema WIPa za prijenos podataka u novu poslovnu godinu
  3. Specifičnosti prijenos podataka iz 2022. u 2023. vezano za EURE
 2. WIP prijenos plaća
 3. Upute za pripremu prijenosa vezanih za RepsluSustav
 4. Obavijest za migraciju WEB dućana

WIPOS fiskalna blagajna

 1. Priprema za otvaranje WIPOS fiskalne blagajne 2023.

 

Dodatna pojašnjenja

Pitanje : Smijem li zaokruživati cijene prije otvaranja nove poslovne godine kako bi mi cijene u eurima bile “smislenije”
Odgovor : Temeljem pravila o migraciji iz kuna u eure, predlažemo da cijene za vrijeme same migracije poslovne godine ne mijenjate. Ostavite kunske cijene kakve jesu, WIP i WIPOS će ih po tečaju konverzije preračunati u eure u sljedećoj programskoj poslovnoj godini, a onda kasnije, krajem 1.mj.2023. ih polako podešavajte na neke “smislenije” iznose. Na ovaj ćete način imati argument da ste cijene pretvorili iz kunskih u eurske točno po propisanom tečaju konverzije. A kasnije Vam nitko ne može više zabraniti da podešavate cijene kako želite na slobodnom tržištu.

Pitanje : Printam labele s cijenama iz WIPa, na njima su mi podebljane kunske cijene, a sa malim fontom prikazane cijene u eurima, pitanje je smijem li ostaviti i nakon 01.01.2023. takve labele?
Odgovor : Odgovor je “da”. Nemojte se opterećivati s veličinom fonta na labelama, bitno je da su i u 2023. izražene obje cijene na labelama na policama ili proizvodima. Nije praktično moguće zamijeniti u jednoj sekundi sve labele. WIP će u 2023. poslovnoj wip godini labele tiskati s obrnutim veličinama fonta, eurske cijene će biti velike, a kunske male, pa ih onda tijekom 2023. polako mijenjajte na policama. U WIPu 2023. si možete nakon “Prvog prijenosa početnog stanja”, otvoriti jednu primku-kalkulaciju koja će vam služiti samo za ispis labela s cijenama, i tu kalkulaciju nikada nećete odobriti nego ćete u nju samo unositi (i brisati) artikle u količinama za koje trebate ispisati labele s cijenama.

Pitanje: Koristim WIPOS kasu, i nakon 01.01.2023. je dva tjedna omogućeno kupcima plaćanje u kunama i u eurima, kako je to riješeno u WIPOS fikalnoj blagajni
Odgovor : WIPOS nismo željeli opterećivati opcijama koje će biti u funkciji samo dva tjedna, pa tako WIPOS radi isključivo sa EURIMA. Ako Vam kupac plati dio u kunama, vi ćete jednostavno u WIPOSu to uvesti kao da Vam je platio u EURIMa.  Blagajnu ćete kontrolirati tako da ćete u ladici s novcima, sve kune preračunati po tečaju konverzije u eure, a zatim tako ukupno dobijeni iznos prometa, iskontrolirati s rekapitulacijom prometa WIPOS blagajne na kojoj su dakle svi iznosi u EURima.
Da Vas ipak ne ostavimo “na cjedilu”, napisali smo poseban program za Androidne telefone, koji možete imati uz blagajnu za situacije kada Vam kupac želi platiti dio računa u kunama. U ovu aplikaciju unesete ukupan iznos računa u eurima, zatim unesete iznos koji kupac želi platiti u kunama, a aplikacija će Vam izračunati koliko Vam kupac još mora platiti u eurima. U WIPOs ćete sve unijeti kao da je kupac platio u eurima. Uskoro ćemo u 2023.g. omogućiti u WIPOSu i mogućnost plaćanja s maksimalno tri načina plaćanja istog računa, te bolju kompatibilnost s dostavljačim posrednicima (Glovo, Bolt i sl.), kao i novi sustav odobrenja popusta po stavkama, na ukupan iznos računa, i to unaprijed u WIP centralnom sustavu, ili u prolazu na WIPOSu uz dodatnu lozinku.

Pitanje : korisnik sam WIP oblaka koji vi održavate, moram li instalirati “RustDesk” za vaše spajanje  na moj WIP virtualni server?
Odgovor : kratko “ne”. Vaša verzija WIPa je već tijekom noći automatski nadograđena na najnoviju verziju. Samo Vas molimo da nam javite termin kada Vam odgovara da Vam otvorimo novu WIP polsovnu godinu, kao i da napravimo “Prvi prijenos početnoga stanja”, uz naravno i preračun svega u EURe.

 

Pitanje : prijenos Ulaznih i Izlaznih računa (knjiga URA i IRA) – obavlja li se automatski kao i prošlih godina?
Odgovor : kratko “ne”. Sada za prijenos neplaćenih URA i IRA postoji posebna opcija u formi za prijenos početnih stanja, i potrebno nam je posebno reći kada želite da prenesemo URA i IRA iz stare u novu poslovnu godinu WIP centralnog sustava. Razlog je taj što se iz stare u novu godinu prenose neplaćeni “R2” URA (ako je Vaša tvrtka u WIPu proglašena kao “R1”), odnosno neplaćene i URA i IRA (u slučaju da je Vaša tvrtka u WIPu proglašena kao “R2”).  Pod “plaćenom URA” ili “plaćenom IRA” misli se da ta URA ili IRA u prošloj godini ima upisan iznos uplate i datum uplate (ili dio iznosa uplate) u polju dole desno na samoj URA ili IRA, pod “Iznosi i datumi uplata po tekućem računu” (postoje tri polja za iznos uplate i tri datuma za svaku URA ili IRA).
Definiranje Vaše tvrtke kao R1 ili R2 obavlja se u opciji : Parametri > Izbor korisnika, dole desno “1” ili “2” u polju “R (1/2)”.
– To dalje znači da ako je Vaša tvrtka “R1” (obveznik obračuna PDVa po izdanim računima), tada mora za sve URA koje je unijela od dobavljača “R2”, upisati iznos i datum uplate, jer tek s tim datumom se u PDV obrazac prijavljuje PDV po toj URA. To znači da R2 URA, koja nije označena da je plaćena, biti će od strane WIPa prenesena u novu godinu tamo očekujući da bude plaćena i time prijavljen PDV po njoj.
– Ako je Vaša tvrtka “R2” (obveznik obračuna PDVa po plaćenim računima) tada mora u svim URA ili IRA koje su plaćene, imati upisan iznos i datum uplata. Sve URA ili IRA koje nemaju uplatu, potrebno je prenijeti u novu godinu.
Iz gornjih razloga, potrebno je obaviti pregled uplata po URA i IRAma, pa tek onda napraviti prijenos URA i IRA, što navodi na činjenicu da je bolje posebno kotrolirati u WIPu prijenos neplaćenih URA ili IRA, nego ga prenositi automatski s prijenos početnoga stanja robe, jer u tom trenutku je gotovo sigurno da nam svima uplate URA ili IRA nisu ažurirane ispravno.

Back to Blog