Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIP obračun plaća i “Konačni obračun”

Back to Blog

WIP obračun plaća i “Konačni obračun”

WIP obračun plaće za 11.mj. koja se isplaćuje u 12.mj. radi automatski i “Konačni obračun”, pa ako ste imali tijekom godine djelatnike koji su bili na npr. bolovanju, obratite pozoronost na ovu činjenicu. Upute za “Konačni obračun” u WIP modulu “Obračun plaća”, možete pogledati ovdje : PDF upute za Konačni obračun u WIP plaćama

Back to Blog