Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Plan za uvođenje eura

Back to Blog

Plan za uvođenje eura

Pozdrav!

Bliži se ulazak RH u euro zonu pa Vas želimo u kontekstu WIP poslovnog sustava izvjestiti o planovima i načinu kako smo osmislili cijeli proces ove važne migracije.

Vjerojatno ste već primijetili u našim dnevnicima izmjena WIPa i WIPOSa da svaki dan ažuriramo informacije o svemu što smo taj dan napravili u programima, ali i ono što je još potrebno napraviti.

Što više mi napravimo “ispod haube”, to manje posla imate Vi kao korisnici WIPa i WIPOSa, pa smo tako osmislili sistem da se svi preračuni obave automatski prilikom prijenosa poslovne godine, ali i dalje zadržavajući mogućnost da se i nakon “prvog prijenosa” poslovne godine iz stare u novu, i dalje omogući daljnji rad u prošloj poslovnoj godini, bez obzira što se u prošloj godini radi s kunama, a u novoj godini s eurima. Uložili smo znatan napor u svim funkcijama WIPa, kako bi ga naučili da se ponaša ovako “dualno” i da u svim segmentima u kojima postoji razlika ponašanja temeljem različitih valuta, WIP radi korektno stalno pazeći o kojoj se poslovnoj godini radi.

Tako će npr. tekstualni iznos ukupnog iznosa na ponudama i računima, paziti da u rainijim godinama bude u kunama i lipama, a u 2023. i kasnijim, da bude ispisan u eurima i eurocentima. Zatim npr. labele s cijenama, da u ranijim godinama bude istaknuta cijena u kunama a dualna u eurima, a u 2023. i kasnijima da bude obrnuto. Zatim dualni iznosi na računima, tekst “U kunama i lipama” da bude o 2023. i novijim godinama promijenjen u “U eurima i eurocentima” itd. itd. Ako smo nešto slučajno negdje propustili … sigurni smo da ćete nam to dojaviti, na čemu smo zahvalni, jer se stvano trudimo da WIP u okvirima svog djelovanja bude besprijekorno točan.

Znači sve što treba napraviti je nadograditi sve WIP programe na najnoviju verziju (tu verziju ćemo tek objaviti – pa molimo i dalje da pratite novosti na ovim stranicama). Nadogradnju planiramo prije 15.12.2022. i, kao i do sada, možemo je obaviti mi.

Evo i korak po korak radnji koje treba napraviti da bi se uspješno migriralo na novu valutu u novoj poslovnog godini :

WIP

 1. nadograditi program na zadnju verziju koja ima znanje o dualnosti valuta u ovisnosti o poslovnoj godini podešenoj u WIPu (tu ćemo nadogradnju objaviti najkasnije do 15.12.2022.), a objavu o tome možete pratiti na www.xanadu.hr pod rubrikom “Novosti”.
 2. nastaviti raditi u 2022. sve do trenutka dok ne odlučite napraviti prvi prijenos početnoga stanja. Prijenos početnoga stanja u WIPu, potrebno je napraviti neposredno prije nego morate početi izdavati nove račune i raditi nove primke-kalkulacije u WIPu 2023., odnosno odluka se ne razlikuje od istih takvih odluka koje ste donosili ranijih godina.
 3. Prilikom “prvog prijenosa početnog stanja WIPa”, novi, nadograđeni WIP će u novu poslovnu godinu prenijeti sve šifrarnike : kupaca, dobavljača, artikala i usluga, skladišta itd. ALI S TOM RAZLIKOM što će sada sve kunske iznose preračunati po tečaju konverzije. Pri tome će dakle, stara godina ostati u kunama, a nova poslovna godine će već nakon prvog prijenosa početnog stanja imati sve eurske cijene i iznose u svim šifrarnicima i prenesenim dokumentima. Detalje što se sve prenosi, koji dokumenti, kao i način preračuna, možete i dalje pratiti u “dnevniku izmjena WIPa” i “Dnevniku izmjena WIPOSa
 4. Prijenos početnoga stanja se i dalje može obavljati neograničen broj puta, ali treba i dalje znati da će WIP SAMO PRILIKOM PROVOG PRIJENOSA prenijeti šifrarnike artikala, kupaca, dobavljača itd. … a dokumente će se moći prenositi ponovno neograničeno puta … upravo kao i do sada. Prilikom ponovnog prijenosa dokumenata, npr. primki, WIP će i dalje ponovno preračunavati sve iznose iz kunskih (prošlogodišnjih) u eurske (novogodišnje).
  Novost je što se sada i neuplaćeni URA i IRA iz prošle godine mogu prenositi zasebno (izvan automatskog prijenosa zajedno sa stanjem skladišta i šifrarnika) i više puta, kao i predujmom plaćene ponude koje nisu do kraja fakturirane odnosno temeljem kojih u prošloj godini nije obavljena konačna isporuka, nego će to biti tek u novoj poslovnoj godini.
  Preračune dokumenata WIP radi na način da preračuna jedinične cijene robe/usluge na tim dokumentima, a zatim preračunava dokument stavku po stavku sve do njegova konačnog iznosa. To dakle znači da WIP neće jednostavno ukupan kunski iznos dokumenta iz prošle godine samo tako preračunati u eure, nego će “ući u taj dokuement”, preračunati jedinične cijene iz kuna u eure, a zatim s tim eurskim jediničnim cijenama preračunati dalje ukupne iznose, poreze i sve ostalo kako bi došao do nove eurske vrijednosti cijelog dokumenta. To znači da će prošlogodišnji dokument moguće imati malu razliku od eurskog pandama u ukupnom iznosu cijelog dokumenta, ali će jedinične cijene robe/usluge biti besprijekorno točne. To je u biti i jedini ispravan put preračuna dokumenata. Na jednak način radi i preračun amortizacije osnovnih sredstava, avansiranih a nedovršenih ponuda itd.
 5. Nakon otvaranja 2023. g. i onavljenog “prvog prijenosa” … potrebno se koncentrirati i paziti na iznose koji se unose u program … pri tome je bitno uvijek provjeriti u kojoj smo poslovnog godini jer u 2022. SVE MORA I DALJE BITI UPISANO U KUNAMA, a u 2023. SVE MORA BITI UPISANO U EURIMA. To je to, to su jedina pravila.

WIPOS

U WIPOSu vrijedi isti logički princip kao i u WIPu, što znači da je potrebno redom sljedeće :

 1. Nadograditi WIPOS program na najnoviju verziju koja ima znanje prenijeti početno stanje cjenika uz preračun iz kuna u eure (ovu ćemo nadogradnju objaviti najkasnije do 15.12.2022.g)
 2. Odrediti trenutak kada ćete otvoriti novu poslovnu godinu, odnosno otvoriti “WIPOS2023” blagajnu. Ako nećete mijenjati cijene u WIPOSu od trenutka otvaranja nove poslovne godine 2023. pa do Nove godine, tada se otvaranje nove poslovne godine može obaviti odmah čim objavimo nadogradnju WIPOSa za eure. Razlog je taj što WIPOS2023. će imati u sebi cijene zatečene u WIPOS2022. u trenutku otvaranja WIPOS2023. … pa će ih trebati popravljati, u slučaju da se izmjene od trenutka otvaranja WIPOS2023 pa do početka korištenja 01.01.2023.
 3. WIPOS u novoj verziji ima novu funkciju “Preračunaj sve u eure” a što se pokrene u WIPOS2023. nakon standardnoga prijenosa

Android aplikacija “ECK EuroCroKonverter

Ako je kome promaknula informacija da smo napravili i malu androidnu aplikaciju koja omogućuje da se ukupan eurski iznos računa, jednostavno podijeli na kunski i eurski željeni dio … ponavljamo poveznicu na taj članak  :

I to je to. Za sve ovo pišemo i temeljite “korak po korak” upute, koje ćemo isto tako uskoro objaviti na ovim stranicama, pa se tamo možete informirati o svim aspektima prijenosa, pa i u slučaju da Vam prijenos tehnički mi obavljamo, dobro je u grubo znati tehniku prijenosa, kako bi bolje odlučili kada obaviti prijenos u kojem programu.

Toliko zasada, nadam se da smo odgovorili na Vaša pitanja, a ako imate koje dodatno, budite slobodni uputiti ga putem Telegram, Viber ili WhatsApp aplikacije na 091Mladen2 ili na 0912513071 brojeve telefona, rado ćemo na njega odgovoriti.

Lijep pozdrav svima,
poluvrijeme je 😀

tim Xanadu i Tvornica programa d.o.o.

Back to Blog