Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Nova stranica s dnevnikom izmjena wip-a i wipos-a

Back to Blog

Nova stranica s dnevnikom izmjena wip-a i wipos-a

Budući da će se sada izmjene u programu raditi gotovo na dnevnoj bazi, napravili smo pregledniju novu WEB stranicu sa dnevnikom izmjena u WIP programima.  Dodali smo i stranice “Plan dorada”, u kojoj možete pronaći što radimo trenutno u WIPu i WIPOSu, a ako imate neku stvar koja Vam posebno nedostaje ili za koju mislite da može bolje, a ne vidite je u našem planu dorade, budite je slobodni pisano opisati i dostaviti nam putem standardnih kanala komunikacije.

Sliku s prikazom gdje se nalaze poveznice na novu stranicu, možete pogledati dole :

Back to Blog