Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Vaš logotip na WIP računima i ponudama

Back to Blog

Vaš logotip na WIP računima i ponudama

Nova verzija WIPa ima mogućnost prikazivanja slike na zaglavlju, ali i podnožju dokumenta, i to po cijeloj širini dokumenta. Evo uputa kako možete samostalno, (ili Vaš grafički dizajner) pripremiti i u WIP instalirati datoteke sa slikama zaglavlja i podnožja, koje će se onda prikazivati na WIP dokumentima i tako individualizirati Vaše dokumente generirane s WIPom.

Evo primjera fakture u kojem smo zaokružili “zaglavlje” i “podnožje” u kojima se renderira po jedna Vaša slika. Kasnije ćemo objasniti kako ćete kreirati te dvije slike, kako se one moraju zvati, i gdje ih morate spremiti kako bi ih WIP mogao pronaći.

 

WIP račun s prikazom slike u zaglavlju i podnožju

Dimenzije slika

Slika zaglavlja mora biti dimenzija : širina = 19.63cm, visina=2.85cm. Ako kreirate sliku od 300DPI, to bi bilo negdje oko 2318 x 336 pixela. Slika zaglavlja se mora zvati “LogoBmp.BMP”.

Slika podnožja mora biti dimenzija : širina = 19.63cm, visina=1.50cm. Ako kreirate sliku od 300DPI, to bi bilo negdje oko 2318 x 177 pixela. Slika zaglavlja se mora zvati “LogoBmp2.BMP”.

Gdje spremiti slike?

Obje slike je potrebno spremiti u WIPov folder, u podfolder “GRAFIKA”. Npr. ako je WIP instaliran na folder “C:\ROBNO“, tada je ove dvije slike potrebno spremiti na folder “C:\ROBNO\GRAFIKA\” i zamijeniti tamo postojeće datoteke. Ove postojeće datoteke su u stvari isto tako slike, koje je instalirao WIP, ali su to bijele, prazne slike, pa se u stvari niti ne vide prilikom renderiranja ispisa izvještaja.

Podešavanje ispisa

Sad je još potrebno reći WIPu da želite ispis memoranduma, kako on ne bi ispisivao podatke na mjesto zaglavlja i podnožja. Ovo podešavanje obavlja “Administrator programa” opcijom “Parametri” > “Izbor korisnika“, tipka “Podešavanje“, stranica “Ponude, Otpremnice, Fakture”, opcija desno “Zaglavlje računa” potrebno je podesiti na “Bez zaglavlja (memorandum)“, kao na slici dole.

Podešavanje memoranduma WIPa

Podešavanje malog logotipa samo u zaglavlju?

WIP može ispisivati i malu logotip samo u gornjem desnom kutu dokumenata. Format takve slike je 6,74*2,19cm. Ime slike mora biti “LogoBmp.bmp” a slika mora biti spremljena na “C:\[folder Wipa]\Grafika\” folder.

Podešavanje ispisa malog logotipa

Sad je još potrebno reći WIPu da želite ispis zaglavlja se lijeve strane, kako bi WIP samostalno ispisivao podatke o tvrtki, oib, adresu itd s lijeve strane zaglavlja dokumenata, a sliku malog logotipa ispisao se desne strane zaglavlja dokumenta. Ovo podešavanje obavlja “Administrator programa” opcijom “Parametri” > “Izbor korisnika“, tipka “Podešavanje“, stranica “Ponude, Otpremnice, Fakture”, opcija desno “Zaglavlje računa” potrebno je podesiti na “Zaglavlje u lijevo“.

Kako vratiti sve na staro i resetirati slike?

Ako ste se samo igrali, na stare postavke se možete vratiti tako da podesite opciju “Zaglavlje računa” sa “Bez zaglavlja (memorandum)” na opciju “Zaglavlje u lijevo“, a zatim pođete na stranicu “Izvještaji” i kliknete na tipku “Bijeli logo“, kao na slici dole. Ova će opcija na folder “grafika” vratiti bijele slike, i “pregaziti” one Vaše, čime će se ispis vratiti na stari izgled.

Vracanje logo postavki

Praktična napomena

Ako Vaš program za grafičku obradu ne podržava izvoz podataka u “bmp” format, svoju sliku možete izvesti u “tiff” format i na kraju joj samo promijeniti ekstenziju imena u BMP.
Npr. iz programa za obradu fotografija napravite izvoz u “LogoBmp.tiff”, a onda samo promijenite ime datoteke u “LogoBmp.bmp”.

Back to Blog