Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIP kreiranje labela s cijenama i deklaracija

Back to Blog

WIP kreiranje labela s cijenama i deklaracija


WIP ima mogućnost kreiranja “labela za police” i “deklaracija”. Labele za police (negdje ih zovemo i “naljepnice”) su predviđene da stoje na nosaču cijena na polici, odmah ispod robe, dok su “Deklaracije” labele koje su predviđene da se lijepe ili na drugi način postavljaju na svaki komad pojedinačnog proizvoda.

“Labele za police” i “Deklaracije” zbog svoje različite namjene, imaju i drugačiji sadržaj, pa tako “Labela za police” sadrži naziv proizvoda, prodajnu cijenu, barcode, šifru proizvoda, evidencijski broj, jedinicu mjere itd., dok “Deklaracija” može sadržavati naziv proizvoda, zemlju porijekla, zemlju uvoza, sastav proizvoda, kratke upute i sl.

WIP može generirati “labele za police” i “Deklaracije” na više načina i iz više izvora. Bitno je znati da će u slučaju “Labela za police” kreirati po jednu labelu za svaki zadani proizvod, dok će deklaracije moći kreirati za svaki komad istog proizvoda.

U nastavku ćemo objasniti na koje sve načine možete kreirati labele i deklaracije.

Labele za police

Načini kreiranja

Labele za police WIP može kreirati iz “Šifrarnika artikala” ili iz “Primki-kalkulacija maloprodaje” kao i iz “”Primki-kalkulacija veleprodaje”.

Kreiranje labela za police iz “Primki-kalkulacija”

Kreiranje je jednostavno :

 1. Pozicioniramo se na željenu primku,
 2. pritisnemo na tipkovnici tipku F12 (izvještaji) i
 3. izaberemo opciju “4. Naljepnice (sve)“,
 4. na pitanje želimo li podebljati VP ili MP cijenu, odgovorimo klikom na tipku “U redu“,
 5. WIP će sada kreirati izvještaj s labelama za police, i to za one artikle koji se nalaze na odabranoj primci. Budući da kreiramo “Labele za police” (a ne deklaracije), WIP će za svaki proizvod s primke kreirati po jednu labelu.

Sigurno ste primijetili da postoji i opcija “3.Naljepnice (sve)“. Budući da se prilikom unosa robe u primku, može mijenjati prodajna cijena, ova će opcija kreirati “Labele za police” SAMO za proizvode kojima smo promijenili prodajnu cijenu u toj primci. Ovo je korisno kada već u dućanu imamo na svim proizvodima labele, pa samo mijenjamo one labele kojima smo upravo promijenili prodajnu cijenu.

Kreiranje labela za police iz “Šifrarnika artikala”

WIP omogućuje i kreiranje labela iz “Šifrarnika artikala”. (Opcija : “2.Šifrarnici” > “1. Artikli i usluge”). Prvo se pozicionirajte na ispravno skladište, jer WIP će cijene u kreiranim labelama čitati sa skladišta s kojega ste krenuli u kreiranje labela. Skladište se podešava na vrhu prozora, u padajućoj listi “Skladište (Ctrl+F10)“.

Budući da sada nemamo već odabrane artikle za kreiranje labela, kao što je to slučaj u primkama-kalkulacija, prije kreiranja labela iz šifrarnika artikala, potrebno je odabrati za koje artikle želimo kreirati deklaracije. Na prozoru šifrarnika artikala, na prvoj stranici “Podaci o artiklima (Ctrl-F1)” možemo u sredini primijetiti crvenu ili zelenu “žaruljicu” i pored nje lijevo tekst “Stanje labele (klik)“. Ako kliknemo na “žaruljicu” ona će promijeniti boju u crvenu ili zelenu, a ako kliknemo ponovno, ponovno će promijeniti svoj status. Pravilo je jednostavno, ako je na trenutnom artiklu žaruljica zelene boje, taj će nam se artikl kasnije pojaviti u izvještaju s generiranim labelama. Tipkom na tipkovnici “F4” možemo pronaći željene artikle za labele, i označiti ih sve zelenom kvačicom. Međutim, ne znamo kakvo je sada trenutno stanje s uključenošću artikala – iz tog razloga možemo prvo tipkom “Deselektiraj sve” … na svim artiklima koje imamo u bazi podataka – isključiti “žaruljice”, a nakon toga ih pojedinačno uključiti samo na željenim artiklima. Na isti način radi i tipka “Selektiraj sve“, koja će na svim artiklima pak uključiti “žaruljicu”, pa možemo krenuti “kontra logikom”, sve artikle uključiti, a zatim samo isključiti one koje ne želimo u listi za kreiranje labela.

Dodatna napomena(e) :

 • Stanje “žaruljice” na pojedinom artiklu neovisno je za svako od skladišta. Ako na jednom artiklu na prvom skladištu uključimo “žaruljicu”, ona se neće dakle uključiti na tom istom artiklu i na drugom skladištu.

Kada smo odabrali koje to artikle želimo u našem izvještaju za printanje labela, jednostavno kliknemo na tipkovnici tipku “F12” (kao i u primkama) i izaberemo opciju “Labele“. Dalje je sve jednako kao i u primkama-kalkulacijama.

Izgled labela za police

WIP ima 5 različitih dizajna labela. Željeni se dizajn izabire u opciji : 1.Parametri > Izbor korisnika > tipka Podešavanje > stranica Izvještaji … tipke s lijeve strane, ispod “Labele s cijenama za police“. Ovdje postoje tipke s nazivima “Podesi design 1” pa do “Podesi design 5”. Trenutni design koji je inicijalno odabran u WIPu je “design 2“. Ako želite isprobati npr. “design 4“, kliknite na tipku “Podesi design 4” … i to je to. Sada je podešen design 4, i možete pokušati iz primki kreirati ponovno labele za police.

Svaki dizajn smo radili kroz godine i to tako što ih je naručio netko od Vas, naših korisnika. Također, WIP labele ne prodajemo kao modul, dijelimo ga s WIPom takav kakav jest.

Dodatna napomena(e) :

 • Izabrani dizajn labele, biti će jednak i u izvještajima s labelama koje kreiramo iz šifranika artikala, i iz primki-kalkulacija.

Ispod donosimo slike s primjerom za svaki dizajn, počevši od dizajna 1 do (desno) designa 5:

Što nakon uvođenja Eura?

Budući da će WIP prilikom prijenos početnoga stanja, automatski raditi pretvorbu kuna u eure, sve smo labele za police već pripremili za to, pa će tako i labele nakon 01.01.2023.g. automatski podebljati cijenu u Eurima, a kao dodatnu (manju) cijenu će prikazati onu kunsku. Suprotno nego to radi još ove godine.

DEKLARACIJE

Deklaracije su naljepnice s tekstom koje bi se trebale ljepiti (ili na drugi način pričvrstiti) uz SVAKI komad proizvoda u ponudi. WIP ima dva načina kreiranje deklaracija, kako sljedi :

 • kreiranje ručnih deklaracija
 • kreiranje deklaracija iz primki-kalkulacija veleprodaje ili maloprodaje

Kreiranje ručnih deklaracija

Iz glavnog WIP izbornika, izaberite : 2. Šifrarnici > A.Izrada deklaracija. Ovdje možemo dodavati neograničen broj deklaracija, kao što npr. dodaje “artikle”. Svaka deklaracija ima 7 redova u koje možemo unijeti tekst po želji, a kasnije tražiti od WIPa da nam s tim tekstom kreira deklaracije u željenom broju. Broj deklaracija koje želimo da nam WIP kreira u kasnijem izvještaju, se može upisati u polje “Količina za printanje”. Budući da se ove deklaracije mogu printati na unaprijed zarezane samoljepljive deklaracije (npr. ZwecForm), pri čemu na jedan A4 format stane više naljepnica, može nam se dogoditi da smo načeli novi A4 list prethodnim printanjem na način da smo prethodnim isprintom na zadnju stranicu A4 zauzeli prve tri naljepnice. Opcija “Koliko iskorištenih naljepnica preskočiti” nam omogućuje da iskoristimo takav A4 načeti papir, i preskočimo željeni broj “naljpnica” s početka papira.

Generiranje deklaracija obavljamo tipkom F12, nakon čega će WIP tražiti potvrtku, i na kraju i kreirati izvještaj sa deklaracijama.

Ideja ovog načina je da potpuno samostalno generirate željeni sadržaj (jer je Zakon često nedorečen, pa se ne zna sa sigurnošću koji točno sadržaj mora biti na deklaracijama), da WIP pamti prethodne upise, i da se jednostavno vraćate u ovaj “modul” kada zatrebate određenu količinu novih “deklaracija”.

Kreiranje deklaracija iz Primki-kalkulacija

Slično kreiranju “labela za police”, pozicioniramo se na željenu primku, i tipkom “F12” pokrenemo otvaranje izbora izvještaja u kojem izaberemo opciju “4. Deklaracije“. WIP će otvoriti prozor u kojemu možemo izabrati vrstu deklaracija, neke dodatne opcije i pokrenuti samo generiranje izvještaja.

WIP će za svaki proizvod (ne uslugu) iz primke, generirati onoliko deklaracija kolika je količina tog proizvoda definirana u primci.

Dodatne opcije :

 • Opcijom “Zemlja porijekla i izvoza…” možemo izabrati da WIP u deklaracije prepisuje “Zemlju porijekla” i “Zemlju izvoza” iz šifrarnika artikala, ili pak možemo izabrati opciju da ovdje sada sami definiramo ova dva podatka, i da na svim deklaracijama stoje upravo ta dva podatka, a ne oni koje smo upisali uz svaki proizvod u šifrarniku artikala. (npr. ako ne vodimo te podatke u artiklima).
 • Preskočiti : ovim brojem možemo na prvoj stranici izvještaja preskočiti željeni broj deklaracija, npr. za slučaj da smo ih iskoristili u ranijem printanju.
 • Neki dizajni (tipovi) WIP deklaracija mogu prikazati i cijene. Ako i na tim tipovima deklaracija ne želimo prikaz cijene (jer ako prikažemo cijenu, moramo tiskati nove deklaracija u slučaju promjene iste), onda ćemo u opciji “cijena?” izabrati “7.. nemoj prikazati” pa se na izvještaju s deklaracijama cijena neće prikazati.
 • U padajućoj listi “Izaberite tip deklaracija (ZweckForm No.)” , možemo izabrati dizajn deklaracija koje su isto tako dizajnirali kroz vrijeme korisnici WIPa. Različiti dizajni deklaracija imaju različit sadržaj, veličinu i raspored podataka. Neki prikazuju cijenu, neki ne. Neki prikazuju linijsko napisani barcode, neki ne … u nastavku ovog teksta, donosimo primjere svih vrsta dizajna deklaracija.

Dizajni deklaracija :

 • ZweckForm 70×35 mm – No.3422 (sa ili bez cijena)
 • ZweckForm 38×21,2 mm – No.3666
 • ZweckForm 38×21,2 mm – No.3666 (samo BarCode)
 • ZweckForm 38×21,2 mm – No.3666 (samo cijena)
 • Tekstil 105×35 mm
 • Cvijeće 70×16,9 mm
 • Tekstil 105×35 mm – No.2
 • Tekstil No3666 – Mabel
 • Rasvjeta No3422 – AAG
Back to Blog