Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

Back to Blog

Dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima

Obveza dvojnog iskazivanje cijena stupa na snagu 05.09.2022. i to na način da se od 05.09.2022. DO 31.12.2022. iskazuje osnovna cijena u kunama, te dodatna cijena u eurima, a NAKON 01.01.2023. obrnuto, odnosno da se kao osnovna cijena prikazuje ona u eurima, a kao dodatna ona u kunama. Ovu smo dvojnost ponašanja u WIPu dizajnirali kao automatsku opciju, što znači da će trenutna WIP poslovna godina odrediti u kojoj će se valuti prikazati osnovna, a u kojoj dodatna cijena, i to potpuno automatski, bez potrebne za Vašom akcijom.

Mjesta i dokumenti na kojima će WIP prikazivati osnovne i dodatne cijene :

 1. Sve varijante izvještaja “WIP cjenik”
 2. Sve varijante “WIP labela s cijenama”
 3. Ukupan iznos računa iz WIPOS blagajne
 4. Ukupan iznos ponuda, računa i računa za predujma iz MP modula “Fakturiranje iz maloprodaje”
 5. Ukupan iznos ponuda, računa i računa za predujma iz VP modula “Ponude-otpremnice-računi”
 6. Ukupan iznos neto plaće za isplatu u WIP modulu “Plaće”
 7. na Internetskim stranicama koje su povezane s WIP centralnim sustavom

Evo i nekoliko primjera situacija u kojima Vi morate dodatno obratiti pozornost na dvojno iskazivanje cijena, a gdje to ne radi WIP sustav :

 1. u obavijestima koje se potrošaču daju prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
 2. tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, a u kojima se nudi prodaja robe ili usluge
 3. putem nekih drugih oblika iskazivanja cijena (katalozi, labele s cijenama za akcijsku prodaju i sl.)
 4. putem telefonske prodaje – potrebno je jasno komunicirati dvojne cijene za usluge.
 5. tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti (primjerice na tiskanim letcima i katalozima, oglasnim panoima, TV oglasima, društvenim mrežama i sl.

Izuzetci

Iznimno se obveza dvojnog iskazivanja cijene robe i usluge ne odnosi se na oglašavanje putem radijskih programa i glasovnih poruka u ostalim oblicima oglašavanja. 

Također, ako obzirom na broj i raznovrsnost usluga, niste u mogućnosti sve svoje usluge koje pružate istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti primjerice u katalogu usluga s cijenama, posebnim brošurama ili prospektima s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama i sl.

Karte i ulaznice su isto tako izuzete iz obveze dvojnog iskazivanja cijena.

Povrat robe/reklamacije

U slučajevima kada je potrošač kupio robu u kunama, a obavlja povrat nakon uvođenja eura, povrat novca se isplaćuje u trenutno važećoj valuti, odnosno u eurima, a prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja koja je propisao Zakon o uvođenju eura.

WIP nadogradnje

Dostupnost WIP nadogradnje s gore navedenim opcijama objaviti ćemo u rubrici “Novosti” na ovim WEB stranicama.

Back to Blog