Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

Zagreb i oslobođenje od poreza na potrošnju u 2021.g.

Back to Blog

Zagreb i oslobođenje od poreza na potrošnju u 2021.g.

Poštovani korisnici

Povodom Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 („Službeni glasnik Grada Zagreba“, br. 27 od 30. listopada 2020.) kojom su ugostitelji i obrtnici u Gradu Zagrebu oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju, objavljujemo sljedeću obavijest za obveznike poreza na potrošnju.

Obveznici poreza na potrošnju su dužni i dalje obračunavati porez na potrošnju po stopi od 2%, a kako je propisano Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine, br. 28/17, 122/17), te ga iskazivati na računima. Također, obveznici su dužni iskazivati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na Obrascu PP-MI-PO te predati navedeni Obrazac do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obzirom da je Grad Zagreb prenio poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju na Poreznu upravu, Porezna uprava će stornirati zaduženi iznos poreza na potrošnju po službenoj dužnosti sukladno oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju iz Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19.

Drugim riječima, u poslovnim programima i WIP i WIPOS se ništa ne mijenja, i dalje se porez na potrošnju na računima obračunava kao i do sada, po stopi (za Zagreb) od 2%, a Porezna uprava će stornirati zaduženje kod sebe i odobriti da ne morate platiti taj porez.

Dodatno, i svi ostali korisnici, koji nisu u Gradu Zagrebu, a obaviješteni su da se i u njihovom gradu ukida porez na potrošnju, neka provjere u svom gradu metodu oslobođenja od navedenog poreza, jeli ta metoda jednaka kao i ovdje gore opisana u Gradu Zagrebu.

Lijep pozdrav

Back to Blog