Još ne koristite "WIP u oblaku"? Pogledaj prednosti?

WIP i WIPOS nadogradnja – fiskalni QR code

Back to Blog

WIP i WIPOS nadogradnja – fiskalni QR code

Poštovani korisnici

Izvješćujemo Vas da smo objavili nadogradnju programa WIP i WIPOS, na verziju od 14.12.2020. koji sada na svim računima prikazuju QR kod za provjeru fiskalizacije računa, a što je i glavna izmjena Zakona koji stupa na snagu nakon 01.01.2021.

Ova se nadogradnja može implementirati već od danas, ne moramo čekati 01.01. jer QR kod već potpuno funkcionira i sa strane servera Porezne uprave.

Ne trebate nove printere

WIPOS program će nakon nadogradnje kreirati i ispisivati QR code na POS printer, u brzom, draft režimu ispisa, što znači da za ispis na POS printer ne morate kupovati nikakav poseban POS printer koji ima ugrađenu nekakvu podršku za QR kod, jer se kompletno kreiranje QR koda, kao i priprema i prilagodba za ispis – obavlja u WIPOS programu. To znači da i dalje možete nastaviti koristiti POS printer koji i sada trenutno koristite sa WIPOS blagajnom  – bez obzira na vrijednost printera i veličinu papira. Veličina QR koda je propisana Zakonom, on mora biti dimenzije 2x2cm, i imati slobodnog područja oko svog ruba, pa tako QR kod ispisujemo u samostalnom rezerviranom redu za njega, a kod većih smo POS printera i dalje zadržali sistem da se zaglavlje računa, s generalijama tvrtke i ostalog ispisuje na kraju računa, u vremenu obaveznog podizanja računa na rezanje, pa se tako troši stvarno minimalno moguće POS papira.

WIP centralni sustav će QR kod kreirati i ispisivati na svojim računima u grafičkom, slikovnom formatu, pa osim nadogradnje WIPa, nije potrebna nikakva dodatna akcija ili angažman oko printera.

Nadogradnja

Sve postojeće korisnike koji su trenutno s nama na aktivnom Ugovoru o održavanju, kontaktirati ćemo u sljedećim danima kako bi dogovorili termin za nadogradnju WIPa i/ili WIPOSa. Ako pak nadogradnju želite obaviti što ranije, ne morate čekati naš poziv, nego se budite slobodni javite s prijedlogom termina za spajanje koji Vama odgovara. Javiti se možete pisano putem SMS, “Viber” ili “WhatsApp” aplikacija, na : 091 251 3071 ili na 091 6523 362

Novosti i izmjene u našem poslovanju

Budući da su programski sustavi postali jako povezani sa sustavima Porezne uprave, a koji pak svojim izmjenama poslovanja uvjetuju i izmjene u WIP i WIPOS poslovnim sustavima, jednostavno više ne možemo dopustiti izvršavanje naših starijih inačica programa koje izmjenama Zakona više nisu ispravne. Iz tog smo razloga prinuđeni ukinuti model “održavanje po intervenciji”, i sve korisnike prebaciti u model “Održavanje uz plaćanje stalne mjesečne naknade”. Time svi korisnici imaju osigurane besplatne nadogradnje, razvoj programa, kao i našu podršku u radu programa a koji će na ovaj način uvijek biti usklađeni s trenutno Važećim Zakonom i svim pravilnicima.

Iz ovog razloga, svi korisnici, koji nakon 01.01.2021. žele nastaviti raditi s WIP poslovnim programima, moraju s nama potpisati “Ugovor o paušalnom održavanju“.

Za Ugovor o održavanju molimo

Za dostavu prijedloga Ugovora o održavanju molimo Vas da se javite putem SMS, “Viber” ili “WhatsApp” aplikacije  na jedan od brojeva : 091 251 3071 ili 091 6523 362 sa sljedećim podacima :

Naziv tvrtke :
Oib :
Ulica i broj sjedišta :
Poštanski broj i mjesto sjedišta tvrtke :
E-mail adresa(e) za dostavu računa za održavanje (možete navesti i više adresa odvojenih zarezom) :
Broj telefona za komunikacija vezanu za održavanje programa :
E-mail adresa za komunikaciju vezanu za održavanje programa (ako je različita od adrese za dostavu računa):

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi :
OIB odgovorne osobe u pravnoj osobi :
Broj telefona odgovorne osobe u pravnoj osobi :

Back to Blog